“Problema organismelor modificate genetic este un bun exemplu cu privire la politica Grupului ECR în Parlamentul European. Martin [Lordul Callanan, Marea Britanie] este pro dar Partidul Lege și Dreptate și eu personal, noi suntem împotrivă. Dacă exista un vot, votăm independent, arătând care este poziția fiecăruia și arătând că uneori există diferențe mari de opinie cu privire la problemele importante din Uniunea Europeană. Vorbesc acum despre asta pentru a vă demonstra că grupul ECR din Parlamentul European se bazează pe diversitatea opiniilor. În felul acesta, dacă în România, Marea Britanie și Polonia sunt opinii diferite cu privire la o problemă, atunci noi, ca reprezentanți ai țărilor noastre, putem vorbi despre acest lucru, putem demonstra cât de variate sunt opiniile noastre și putem vota pro sau contra anumitor lucruri. Eu cred că asta face grupul nostru puternic în Parlamentul European – cred că e o bază solidă pentru creșterea în viitor a numărului de națiuni pe care le reprezentăm”.

“GMO is a good example in the context of ECR Group policy in the European Parliament. Martin [Lord Callanan] is in favour of GMOs but Law and Justice Party and myself, we are strongly against. If there is a vote, we are voting independently, showing our position and showing that we have sometimes very different views in terms of significant problems in the European Union. I am talking about this in order to show that this group, the ECR Group in the European Parliament is based on diversity. So if in Romania, UK and Poland there are different opinions, we, as representatives of our countries, we can raise it, we can show our different opinions and we can independently vote in favour or against some issues. I think this strengthens our group in the European Parliament – it is a good fundament to increase the number of nationalities in our group in the future”.

-Tomasz Poreba, europarlamentar Lege și Justitie, Polonia; Președintele Fundației New Direction-

(Conferința “Acțiune și valori reformiste și conservatoare în contextul european”, 26 septembrie 2015)