Protecția datelor personale

Protecția datelor personale

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, Partidul M 10 are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră și/sau un membru al familiei dumneavoastră.

Partidul M10 este operator de date personale în curs de înregistrare la ANSPDCP, prin mijloace mixte, pentru scopul de ”creare și administrare a bazei de date cu membri și/sau simpatizanți/ informarea membrilor/simpatizanților cu privire la activitatea operatorului”.

Datele colectate direct de la dvs. (fie ele generale, fie ele speciale), în baza legii și/sau cu acordul dvs. liber, informat și acordat în scris, sunt indispensabile prelucrării și vor fi comunicate numai împuterniciților operatorului și autorităților publice competente, potrivit legislației în vigoare. Datele personale colectate și ulterior prelucrate de operator nu sunt transferate în străinătate. Conform Legii nr. 677/2001, aveți dreptul de acces, de intervenţie, de opoziție asupra datelor şi de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale; acestea pot fi exercitate printr-o cerere scrisă, datată şi semnată, adresată operatorului. Aveți de asemenea dreptul de a vă adresa justiției și/sau autoritășii naționale de supraveghere (www.dataprotection.ro).”

Acest website foloseşte cookie-uri pentru a furniza utilizatorilor o bună experienţă de navigare . Continuarea navigării implică acceptarea lor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close