“Viziunea noastră este aceea a unei Europe diversificate. Principala mea critică referitoare la Uninunea Europeană este aceea că încearcă să pună laolaltă, fără discernământ, pe toată lumea. Toată lumea trebuie să fie la fel, există această noţiune de uniformitate. Noi, pe de altă parte, considerăm diversitatea foarte importantă, punem accentul pe statele naţionale şi pe ceea ce fiecare din ele poate să contribuie în Europa. De aici vine şi numele organizaţiei noastre afiliate – Alianţa Conservatorilor şi Reformiştilor Europeni – este o alianţă de partide din grupul ECR. Nu am venit în faţa dumneavoastră pentru a pretinde că toată lumea este la fel. Noi avem un set de valori esenţiale şi toţi cei care sunt membri trebuie să adere la ele, dar nu avem, de exemplu, un manifest politic central. Nici nu încercăm să facem aşa ceva. Acceptăm şi credem că politicile sunt diferite în fiecare ţară din Europa. Ne întâlnim la nivelul Uniunii Europe, dar esenţa democraţiei este în statul naţional şi fiecare din partidele noastre îşi duce campaniile electorale bazându-se pe cultura, tradiţiile şi normele locale.

Permiteţi-mi să repet ceea ce am spus la început. Ne bucură mult crearea acestui partid politic. Considerăm, uitându-ne la programul şi politicile partidului, în special la piesa centrala a manifestului, politica anticorupţie, pe care Monica o exemplifică atât de bine, că v-aţi găsi locul în grupul nostru şi sunteţi bine veniţi dacă doriţi să vă alăturaţi nouă. Vă mulţumesc foarte mult”.

“Our essential vision, I think, is of a diversified Europe. One of my big criticisms of the EU is that it tries to shoehorn everybody into the same block. Everybody has to be the same, there is this sort of uniformity. We very much value diversity, we value the individual nation states and what they should all contribute across Europe. That’s why the name of our affiliate body, the AECR – it is an alliance of ECR parties. So I am not sitting here trying to pretend that everybody is the same. We have our core set of principles and everybody has to agree and sign up to the core set of principles but we don’t have a centrally imposed manifesto, for instance. We don’t attempt to do that. We accept and believe that politics is different in every country in Europe. We come together at the EU level but the essence of democracy is in the nation state and each of our parties fights their own campaigns on their own cultures, traditions and norms.

Let me just reiterate what I said at the start. We welcome the formation of your party. We think that looking at your programme and policies, principly your anti-corruption centre piece that Monica exemplifies so very well, you would very much be a part and be very welcomed in our group if you choose to join. Thank you very much indeed”.

-Lord Callanan, Camera Lorzilor, Partidul Conservator, Marea Britanie –

(Conferința “Acțiune și valori reformiste și conservatoare în contextul european”, 26 septembrie 2015)