Partidul M10 a organizat sâmbătă, 26 septembrie 2015, conferința “Acțiune și valori reformiste și conservatoare în contextul european”, cu invitați din partea grupului ECR.
“În ceea ce priveşte politicile, noi suntem un partid politic de centru-dreapta: credem în piaţă, susţinem ferm NATO, alianţa Atlantică, considerăm Statele Unite ca fiind cel mai apropiat partener politic în lume şi credem că trebuie să lucrăm împreună cu SUA pentru a promova principiile libertăţii, libertăţile civile şi piaţa în Europa. Credem în Piaţa Unică la nivel european, considerăm că a fost o sursă de prosperitate pentru Europa şi pentru UE şi am dori ca acest lucru să continue. Mai mult, am vrea ca Piaţa Unică să fie extinsă căci în momentul de faţă ea se referă doar la bunuri, nu şi la servicii. Pe vremea în care eram liderul Grupului ECR în Parlamentul European am dus numeroase bătălii politice pentru a extinde Piaţa Unică şi la servicii, lucru care ar prezenta beneficii imediate ţărilor din Europa Centrală şi de Est. Ne-am confruntat însă cu o opoziţie puternică din partea protecţioniştilor din Franţa şi Germania care sunt bucuroşi că-şi pot vinde liber bunurile în Europa, dar nu ar dori să se confrunte cu posibilitatea competiţiei din Europa Centrală şi de Est”.

“In terms of policies we are a centre-right political party, we believe in the market, we are strong supporters of NATO, of the Atlantic Alliance, we see the US as our closest political partners in the world and we should work alongside them for the cause of freedom and strong civil liberties and markets across Europe. We believe very much in the Single Market at European level, we think it has been a great source of prosperity for Europe and the EU and we want to see that continued. Indeed, we want to see it extended. At the moment it is a Single Market in terms of goods, not yet a Single Market in terms of services. We had a number of battles over my time in the European Parliament to try to extend the Single Market into services which would be a great benefit to Central and Eastern Europe. We came up with a lot of entrenched opposition from the protectionists in France and Germany who are very keen to have their manufactured goods sold freely across Europe but not so keen to have their markets in services dominated and with competition from Central and Eastern European countries”.

– Lord Callanan, Camera Lorzilor, Partidul Conservator, Marea Britanie –

(Conferința “Acțiune și valori reformiste și conservatoare în contextul european”, 26 septembrie 2015)