Toate candidaturile pentru funcții de conducere în partidul M10 sunt analizate de Comisia Națională de Integritate și Arbitraj, anterior Adunării Generale, conform Statutului M10. Din această Comisie fac parte trei persoane, dintre care două persoane – Brîndușa Armanca și Gelu Trandafir – nu sunt membrii de partid, tocmai pentru a asigura imparțialitatea deciziilor acestei Comisii.
Candidatura dlui Șerban Marinescu la funcția de Președinte al Partidului M10 a fost contestată de alţi membri, iar Comisia Națională de Integritate și Arbitraj a decis că dl Șerban Marinescu a încălcat mai multe articole din Statut și i-a respins candidatura. Dl Marinescu a contestat această decizie, iar Comisia Naționala de Integritate și Arbitraj i-a respins motivat și în scris contestația.
Dl Șerban Marinescu a încălcat regulile, este regretabil pentru noi toți, dar legea, în cazul acesta Statutul, se aplică pentru toată lumea indiferent de poziția pe care o are.

Deciziile Comisiei Naţionale de Integritate şi Arbitraj sunt disponibile mai jos:

Decizie respingere candidatură Şerban Marinescu

Decizie respingere contestaţie Şerban Marinescu 

Redăm mai jos textul integral al Deciziei de respingere a contestaţiei formulate de domnul Şerban Marinescu:

Raport al Comisiei Naționale de Integritate și Arbitraj

– referitor la contestația formulată de domnul Șerban Marinescu asupra Raportului de respingere a candidaturii sale întocmit de CNIA în data de 22.06.2016

În data de 23.06.2016 a fost primită contestația domnului Șerban Marinescu la Raportul de respingere a candidaturii domniei sale pentru funcția de Președinte al Partidului M10, comunicat în 22.06.2016.

Comisia Națională de Integritate și Arbitraj a analizat conținutul contestației domnului Marinescu.

1) Cu privire la afirmația domnului Marinescu: „Comisia citeaza in raportul de respingere punctul meu de vedere in care precizez ca am purtat o discutie cu Nicusor Dan in nume personal sau posibil in calitate de viitor candidat, precum si motivul pentru care am purtat-o, si anume ca nu puteam propune in partid o fuziune daca el, in calitate de lider USB/USR nu ar fi fost de acord. Cu toate acestea, in motivatia respingerii, membrii comisiei au ales sa ignore declaratia mea si sa judece faptele prezentate chiar de mine in viziunea exclusiva a celor doua doamne contestare.”

CNIA nu judecă faptele după viziunea nimănui, ci le analizează în lumina prevederilor articolelor din Statutul Partidului M10.

Decizia de respingere a candidaturii domnului Marinescu a fost fundamentată pe constatarea existenței încălcării unor prevederi din Statutului Partidului – art. 16 lit. o), p), q) prin angajarea de negocieri în vederea unei fuziuni cu USB/USR – în  condițiile în care art. 49 lit. d) precizează cât se poate de clar că „președintele coordonează  negocierile politice, conduce delegațiile partidului (…)”.

2) În contestația sa, domnul Șerban Marinescu spune că „Viziunea mea despre viitorul Partidului M10, expusa transparent si sincer de la bun inceput, nu poate fi amendata disciplinar (…)”

Comisia nu a „amendat disciplinar” viziunea domnului Șerban Marinescu privind fuziunea Partidului M10 cu USB/USR, ci felul în care domnul Marinescu a înțeles să facă demersuri în acest sens. Condiția era ca această propunere să fie făcută transparent, mai întâi în interiorul partidului, potrivit prevederior clare din Statut.

Având în vedere că vorbim despre situații extrem de importante, care țin chiar de identitatea și doctrina unui partid, Statului Partidului M10 indică, pe bună dreptate, responsabilități în acest sens pentru Biroul Politic Național, Consiliul Director Național și Adunarea Generală a Membrilor.

Astfel, potrivit

– Art. 48 (3) lit. d)

Biroul Politic Național are urmatoarele atribuții:

  1. negociază cu mandat de la Consiliul Director Naţional alianţe sau protocoale de colaborare cu alte formaţiuni politice şi propune rezultatele acestor negocieri spre aprobare, conform prevederilor statutare;

– Art. 47 (3) lit. b) și u)

Consiliul Director Național are urmatoarele atribuții:

  1. propune Adunării Generale Naționale a Membrilor încheierea unor alianţe electorale politice şi/sau electorale, inclusiv cu liste comune atunci când este cazul, precum şi politica de coaliţie parlamentară şi/sau guvernamentală; (…)
  2. evaluează contextul politic și poziționarea Partidului M10 în acest context;

– Art. 46 (3) lit. j)

Atribuții Adunarea Generală a Membrilor:

(j) hotărăște asocierea partidului într-o alianță politică ori alte forme de asociere, fuziunile cu alte partide sau formatiuni politice, la propunerea Consiliului Director National;

Fără consultarea acestor organisme statutare, după discuții purtate fără vreun mandat din partea organelor de conducere ale M10, domnul Marinescu este cel care a transmis membrilor M10 că are un acord pentru fuziune din partea USR și că filialele M10 vor deveni filiale ale USR.

„Am acordul USR pentru acest lucru daca credeți, alături de mine, ca acesta este viitorul. Voi avea un mandat limitat axat pe fuziune si pe condițiile cele mai bune pentru M10.”

„USR nu are organizații in teritoriu, filialele noastre vor continua sa facă ceea ce fac sub un nume cu o putere mai mare de atracție.” (Șerban Marinescu, 17.06.2016).

3) Referitor la încălcarea articolului art 16 lit. p) în contestația sa domnul Marinescu precizează că „In demersul discutiei cu Nicusor Dan nu am activat in interesul unui alt partid, nu am transmis documente, hotarari si discutii confidentiale nici lui USR, nici lui NIcusor Dan, nici oricui altcuiva.”

Comisia reține însă „activitatea în folosul altui partid” prin însăși recunoașterea de către domnul Marinescu a situației USR care „nu are organizații în teritoriu” și punerea la dispoziție a filialelor M10 pentru dezvoltarea teritorială a USR: „filialele noastre vor continua sa facă ceea ce fac sub un nume cu o putere mai mare de atracție.” Încălcarea acestui articol se referă așadar doar la  prevederea care interzice desfășurarea de activități in folosul altui partid.

4) În legătură cu art. 16, lit. o), domnul Marinescu precizează că „Demersul meu (discutia cu Nicusor Dan) – prezentat in mod transparent pe grupul M10 Dezbatere si in dosarul de candidatura – a fost facut in calitate de simplu membru M10 si nu mi-am arogat in nici un moment vreo alta functie, drept sau responsabilitate. Mai mult, consider ca am actionat in conformitate cu drepturile ce-mi revin din calitatea de membru M10, in baza Art 12 (d) si (e).”

Potrivit art 12, membrii Partidului M10 au urmatoarele drepturi:

(d) sa aiba initiative legislative, administrative sau politice in conditiile legii si sa ceara examinarea acestora in cadrul organizatiei sau forului de conducere din care fac parte;

(e) sa se asocieze liber in vederea realizarii unor actiuni, proiecte si programe politice, locale, regionale, nationale sau internationale, in conformitate cu Statutul si Programul Politic;

Art. 12 invocat de domnul Marinescu precizează însă că aceste demersuri se fac „în conformitate cu Statutul”. Or, așa cum am arătat mai sus, demersuri legate de teme atât de sensibile precum fuziunea cu alt partid se fac într-un cadru indicat clar de statutul M10, cu consultarea Biroului Politic Național, Consiliului Director Național și Adunării Generale

5) În legătură cu art. 16 lit. q) domnul Marinescu arată: „Ca membru fondator al partidului M10, din august 2015 si pana in prezent nu am abandonat, justificat sau nejustificat, nici una din responsabilitatile delegate de partid si nu am actionat neglijent in exercitarea acestora. Dovada acestei afirmatii este ca am fost validat de Comisia de Integritate si Arbitraj Bucuresti pentru candidatura in postul de Consilier General la Municipiul Bucuresti la alegerile din iunie 2016.

Atunci cand partidul a considerat ca printre obiectivele politice M10 nu se numara participarea la alegerile locale in Bucuresti am urmat linia partidului M10. Atat atunci cat si acum nu am actionat in sensul compromiterii obiectivelor politice majore ale partidului.”

Comisia reține aici doar incălcarea părții din acest articol care se referă la  „acțiuni care compromit obiectivele politice majore ale partidului”, reținând că acțiunile domniei sale au fost de natură a compromite obiectivele Partidului M10 de a se dezvolta si întări în  vederea  participării  la  alegerile  parlamentare  din noiembrie 2016.

În concluzie, în unanimitate, cu 3 voturi din totalul de 3 exprimate, Comisia Națională de Integritate și Arbitraj menține decizia de respingere a candidaturii domnului Șerban Marinescu.

In conformitate cu art. 53 lit. e) CNIA este organul suprem de apel, iar deciziile sale sunt definitive si obligatorii.

Data: 23.06.2016

Brîndușa Armanca

Verginia Curtuius

Gelu Trandafir